HISTORIE

Det Gamle Apothek i Christiansfeld  er byens gamle apotek. Bygningen blev opført i 1783 som et tofamilieshus, der efterfølgende blev udvidet to gange.

Her lå et af Danmarks ældste apoteker, der i 1805 fik kongeligt privilegium. Brødremenigheden havde apoteket indtil 1937, hvor privilegiet blev solgt til den danske stat.

Frem til 2010 blev her fortsat drevet apotek, hvorefter bygningen blev renoveret.

Kilde: historiskatlas.dk

 

Bag Det Gamle Apothek i Christiansfeld står nu Trunte, hendes mand Palle og deres crew, de Uundværlige.

I Det Gamle Apotheks gang og trappehals kan du se gamle plantegninger af bygningen.